Anvendelsesvilkår

Oy Rettig Ab og alle vore partnere tilbyder dette website (”Websiden”) til informations- og kommunikationsformål

Adgang til og anvendelse af Websiden sker på følgende vilkår samt i henhold til gældende lovgivning. Ved at benytte Websiden accepterer I uden forbehold nedenstående vilkår..

  1. Alt materiale på Websiden er beskyttet af ophavsretten hvis ikke andet er angivet. Materialet på Websiden må ikke anvendes til andre formål end det som angives i disse vilkår eller i teksten på Websiden.
  2. Oy Rettig Ab frasiger sig ethvert ansvar og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader eller virus som måtte angribe jeres edb-udstyr eller anden ejendom på grund af jeres adgang til eller brug af Websiden. Det samme gælder materiale hentet fra Websiden, det være sig data, tekst, billeder, video, audio eller andet.
  3. Oy Rettig Ab giver ingen garanti for korrektheden og Oy Rettig Ab frasiger sig specifikt ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet på Websiden. Hverken Oy Rettig Ab eller anden part er med til at skabe, producere eller levere til Websiden og vi er derfor ikke ansvarlige for hverken direkte, indirekte eller tilfældige følger eller skader som er opstået på grund af adgang til, utilstrækkelig information om eller anvendelse af Websiden.
  4. De produktfunktioner og -specifikationer som offentliggøres på Websiden kan ændres når som helst uden forudgående varsel.
  5. All kommunikation og materiale som sendes til Websiden med e-mail eller på anden vis, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, vil alt sammen blive behandlet som offentligt materiale og kilden er ikke på nogen måde beskyttet eller anonym. Alt hvad I sender eller lægger ud kan blive benyttet af Oy Rettig Ab til alle formål, inklusive, men ikke begrænset til, kopiering, offentliggørelse, publikation, udsendelse og placering. Desuden har Oy Rettig Ab re til uden nogen form for kompensation at benytte eventuelle ideer, koncepter, know-how eller teknikker som findes i den kommunikation I publicerer på Websiden, uafhængigt af formålet med kommunikationen og inklusive, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter med hjælp fra sådan kommunikation.
  6. Materiale som vises på Websiden er enten Oy Rettig Abs ejendom eller materiale som anvendes med ejerens accept. I eller andre, som har jeres accept, har ikke lov til at anvende dette materiale hvis der ikke forefindes en specifik tilladelse i jeres vilkår eller der på anden vis specifikt er givet tilladelse fra Websiden.
  7. På Websiden beskrives produkter og/eller ydelser som kan købes generelt i Europa, men ikke nødvendigvis i jeres land eller egn. Kontakt derfor først Oy Rettig Ab om hvorvidt et specifikt produkt eller en ydelse er tilgængelig hos jer
  8. Oy Rettig Ab er ikke ansvarlig for indholdet på de hjemmesider der linkes til på Websiden. Hvis I følger et link til en anden hjemmeside er det helt og aldeles på eget ansvar. Fordi Oy Rettig Ab tilbyder links til andre hjemmesider er det udelukkende en service i jeres videre søgning, men det skal ikke tolkes som en godkendelse af en ejer eller sponsor eller en hjemmesides indhold. Oy Rettig Ab giver ingen garantier, hverken udtalte eller underforståede, om validitet, lovlighed eller anden form for garanti af materiale eller information som måtte findes på sådanne hjemmesider.
  9. Oy Rettig Ab kan til en hver tid ændre disse vilkår ved en opdatering af publikationen. Eftersom I er forpligtiget til at følge disse vilkår bør I regelmæssigt besøge siden og klikke på hyperlinket ”Lovbestemmelser og varemærker” længst nede på Oy Rettig Abs hjemmeside og læse de aktuelle vilkår igennem.

Disse vilkår håndhæves og tolkes udelukkende i henhold til gældende finsk lovgivning uden henvisning til bestemmelser om klagerettigheder.

Varemærker

Varemærker, logoer og firmasymboler (under et betegnet ”Varemærkerne”) på Websiden er varemærker som tilhører Oy Rettig Ab og/eller deres forretningspartnere. Alle andre varemærker der anvendes på Websiden tilhører de respektive ejere.

Google Analytics

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en internetanalyseservice som tilbydes af Google, Inc. (”Google”). Google Analytics benytter “cookies”, dvs. tekstfiler som placeres i jeres computere for at kunne analysere hvordan brugerne benytter hjemmesiden. Informationen som genereres af en sådan cookie på baggrund af jeres brug af hjemmesiden (inklusive jeres IP-adresse) vil blive sendt videre og lagret af Google på servere i U.S.A. Google vil anvende denne information med det formål at vurdere jeres brug af hjemmesiden, sammensætte rapporter over aktiviteten på hjemmesiden til ejeren af hjemmesiden og tilbyde andre ydelser sammenholdt med aktiviteterne på hjemmesiden og internettet i det hele taget. Google kan også overføre informationerne til tredje part hvis der er lovkrav om dette, eller hvis en tredje part behandler informationer på Googles regning. Google vil ikke koble jeres IP-adresse med andre data som Google ligger inde med. I kan afvise brug af cookies vha. webindstillingerne, men da gør vi venligst opmærksom på at det er muligt I ikke kan anvende hjemmesidens funktioner fuldt ud. Ved at benytte denne hjemmeside giver I samtykke til at Google behandler jeres personoplysninger på den måde og med det formål som er beskrevet ovenfor.