Hall/Entré

Entréen – specielt i parcelhuse eller villaer – er det første rum som udsættes for ekstrem kulde fordi yderdøren åbnes ofte. Korrekt valg af opvarmning i entréen hindrer varmetab i hele hjemmet.

Fem tip om varme til husrenovering

Fem tip om varme til husrenovering

Det første svære valg ved en husrenovering er ofte, hvilket varmesystem man skal vælge: geotermisk varme, fjernvarme, luftvarme og i kombination med gulvvarme, vandbårne radiatorer eller el-radiatorer? Hvilket system man vælger, afhænger selvfølgelig af omfanget af renoveringen, isoleringsniveauet… mer