Isolering af hus – sådan sparer du penge

Isolering af hus – sådan sparer du penge

Der er ekstra penge at tjene ved at ekstraisolere gamle huse. Varmen i rummene mistes nemlig på to måder: tab via klimaskærm, vinduer, vægge, tag osv. til omgivelserne (overføringstab). Den anden måde sker via luftstrømme til omgivelserne: ventilationstab og lækagetab. Formålet med forbedret isolering er at minimere overføringstab på den mest kosteffektive måde.

Isolering har altid spillet en vigtig rolle for at holde huse varme og tørre, helt tilbage fra den tid hvor man anvendte hø, savspåner og kork. Dagens moderne alternativ, såsom fiberglas, mineraluld, polystyren- og polyuretanplader og skum, har medvirket til at ændre byggepraksis, sådan at man baserer sig mindre på varmeegenskaber i tykkere vægge og højtemperatursradiatorer. Det er indlysende, at et velisoleret hus er lettere at opvarme end et som er ringere isoleret. Der mistes mindre energi, og forbruges mindre energi.

For huse som opvarmes med vandbaserede centralvarmesystemer, findes én af de vigtigste forandringer i vandets tilløbs- og returtemperaturer. I 1977 var normen 90/70 (konstruktionstemperatur for tilløb/retur), langt over 45/35 jvf. EnEV 2009. Udviklingen hen imod lavtempererede varmesystemer er helt klart blevet muliggjort via den øgede anvendelse af effektiv energiombygning. For at opnå en ideel rumtemperatur skal radiatorerne i dag kun generere en gennemsnitlig opvarmningstemperatur på 50 °C. Situationen forbedres endnu mere for bygninger, som er isoleret ifølge standarderne EnEV 2009 til EnEV 2012.

isoleringens vigtighed
Den øgede energieffektivitet i bygninger har gennem de seneste årtier gjort det muligt at sænke designtemperaturen ved radiatoropvarmning. I illustrationen har begge radiatorer omtrent samme mål. Den ønskede rumtemperatur er i begge tilfælde den samme. Det ses, at i et uisoleret hus skal fremløbs- og returløbstemperaturerne være langt højere for at opnå den ønskede rumtemperatur end i en velisoleret bygning. Fordelen er, at radiatoren i det moderne rum kan være samme størrelse som i det gamle rum på grund af det lavere varmebehov efter isolering.

Varmegevinster overses ofte, når man snakker om effektiv energi. Når el-udstyr tilsluttes, når yderligere personer kommer ind i bygningen og når solen oplyser et rum, forøges indendørstemperaturen. Energieffektiviteten er dybt afhængig af to ting: hvor godt varmesystemet kan udnytte varmegevinsterne og derigennem mindske forbruget af varmeenergi, og hvor lavt systemets varmetab er. Da moderne bygninger er mere varmefølsomme, er det vigtigt, at varmesystemet kan reagere hurtigt på tilfældige varmegevinster. Ellers kan indendørsklimaet hurtigt blive ukomfortabelt.

Et problem med forbedret isolering er bygningernes forøgede lufttæthed. Dette kan føre til dårlig ventilation, forøget rumfugtighed, højt CO2-indhold og fugt i konstruktionerne. Af denne årsag bør korrekt isolerede bygninger også forsynes med mekanisk ventilation. Heldigvis er varmegenindvinding fra ventilationsluften en vigtig kilde til energibesparelse.

Hvordan isolering påvirker varmeeffektiviteten

  • Isolering har altid spillet en vigtig rolle for at holde huse varme.
  • Den positive effekt af ændret lovgivning > Foruden energibesparelse og mindskede omkostninger var den umiddelbare effekt af bedre isolering et mere behageligt indendørsklima.
  • Varmegevinster og varmetab i moderne bygninger > Når vi indregner varmetabene og varmegevinsterne, kan vi fastslå den effektive energi.
  • Det er vigtigt, at varmesystemet kan reagere hurtigt på tilfældige varmegevinster.
  • Jo mindre varmekapacitet, dvs. termisk masse varmeafgiveren har, desto større er muligheden for præcist at regulere rumtemperaturen.

Relaterede produkter

[vivafbcomment width="100%" num="6" scheme="light"]

Leave a reply