Hvordan beregnes elforbruget i mindre huse med vandbåren varme?

Hvordan beregnes elforbruget i mindre huse med vandbåren varme?

Varmeomkostningerne står for størstedelen af elforbruget i et mindre hus. Det er temmelig vanskeligt for forbrugeren at afgøre, hvilket varmesystem er det mest effektive. At en varmepumpe har en god COP-værdi ved lave temperaturer er velkendt, men der skal mere til. Gulvvarme giver en lavere COP-værdi i forbindelse med en varmepumpe end f.eks. med vandbårne radiatorer, men dette alene fører ikke automatisk til et lavere elforbrug. Huse, som opvarmes med radiatorer, bruger ofte mindre energi end huse, som opvarmes med gulvvarme. Det afgørende i denne sammenhæng er, hvordan varmen reguleres og hvilke varmetab huset har.

Der eksisterer en voksende bekymring over miljøet i offentligheden, og forbrugerne foretrækker i øget grad miljøvenlige produkter og processer. Det er med andre ord tydeligt, at det er tid til at nyvurdere varmeindustriens arbejdsmetoder ifølge retningslinjerne i ECO-design-direktivet ErP 2009/125/EG. Vi har et ansvar over for slutbrugerne for at byde på de mest energi- og omkostningseffektive måder at skabe et komfortabelt indeklima på. Selv om der findes en masse forskellige varmeløsninger på markedet, råder der fortsat usikkerhed om, hvad man skal vælge og hvordan dette påvirker elforbruget i mindre huse.

For at slutbrugerne, installatører og konsulenter skal kunne træffe de rigtige beslutninger, er det vigtigt at gøre de korrekte informationer om varmeløsninger tilgængelige. Og med den øgede anvendelse af lavtemperatur-centralvarmesystemer har Purmo skabt en håndbog for at forklare radiatorernes voksende rolle i dagens varmeteknologi. Her kan du læse mere om radiatorernes udvikling, betydningen af isoleringen og hvordan man forvandler energi til effektivitet.

Radiatorer får en vokesende rolle inden for elforbruget i mindre huse og moderne varmeteknologi
Radiatorer får en vokesende rolle inden for moderne varmeteknologi

 

Elforbruget og elvarme

Samtidigt har ordet elvarme fået en negativ klang i befolkningen. Når vi taler om varmeomkostninger og elforbrug, burde man helt enkelt se på mængden af indkøbt energi og ikke på almene værdier og beregninger. Medlemmerne af Svenska Folkpartiet i Finland Carl Haglund og Anders Adlercreutz stiller sig tvivlende over for, hvad den finske regering har tænkt sig at gøre for at rette fejlene som har vist sig i energibeviset for mindre huse.

Det er tid til nytænkning! Her er en checkliste (på svensk) af ting, som du kan tage op med din VVS- eller varmerådgiver.

Relaterede produkter

[vivafbcomment width="100%" num="6" scheme="light"]

Leave a reply