Luftvarmepumpe kombineret med elradiatorer?

Luftvarmepumpe kombineret med elradiatorer?

Ligesom ved anvendelse af geotermisk varme, er der også flere måder at varme boliger op på ved hjælp af luft. Vi vil fokusere på to af disse: luft-luft varmepumpe som inddriver varme (FTX-system) og luftvarmepumper, samt hvordan luftvarmepumper fungere sammen med elradiatorer.

FTX- system

Denne type luft-luft varmepumpe virker ved at tage luft ind udefra og lade den passere en varmeveksler, hvor den udgående luft (indendørsluften) passerer i anden retning. Den udgående luft afgiver en del af sin varme til den nye, og på den måde tabes der ikke varme. Hvis det er koldt udenfor og der er behov for ekstra varmetilførsel i den indgående luft, så er der en elopvarmet luftvarmer efter varmepumpen. Den opvarmede udeluft distribueres herefter i boligen via et ventilationssystem.

Eftersom varmen inddrives, kan man let tro at FTX-systemet sparer meget energi. Dog har undersøgelser fra blandt andet SABO og Fjärrsyn vist at den energi der skal til for at drive luft luft varmepumpen resulterer i at der næsten ikke spares noget energi. En grund er, at der dannes is der hvor luften kommer ind, og det bliver smeltet vha. elvarme i koldt vejr. Det trækker naturligvis ned på effektiviteten. Faktisk er mange af disse bygninger også overventilerede.

Vi har også udført tests på passivhuse som havde FTX- systemer installeret, hvor resultaterne blev præsenteret på passivhus-konferencen i Göteborg i 2013. Testene gik ud på at finde forskellene i indeklimaet år man skifter til væskefyldte elradiatorer placeret under vinduerne med samme totale effekt som FTX- systemets elopvarmede varmepumper. Slutkonklusionen fra beboerne var at indeklimaet var mere behageligt med radiatorerne (varmere om benene og mindre koldt ved vinduerne), og at det var meget praktisk at kunne regulere temperaturen i forskellige rum – en ting som ikke er mulig med et FTX-system. Indbyggernes subjektive bedømmelse blev bekræftet af faktiske måleresultater. Den operative temperatur var højere og lufttemperaturen på forskellige højder i boligen var mere konstant i løbet af døgnet end ved brug af FTX-systemets varmepumper. Årsagen til den forhøjede komfort er dels strålevarmen fra radiatorerne, og dels at den hindrer træk som forekommer selv ved vinduer med 3 lag glas.

Varmepumper

Der findes tre forskellige typer af varmepumper; luft til vand, luft-luft- og fraluft varmepumper.

Luft til vand varmepumpen udvinder varme fra udeluften og overfører denne til det vandbaserede varmesystem i huset. Man kan også varme vand op på denne måde. Luft-luft udvinder varmen fra udeluften og overfører den til indeluften. Den er baseret på at den opvarmede luft skal cirkulere gennem huset på en god måde, og derfor er denne metode bedst til åbne planløsninger. Rent praktisk kan det være svært at få en god cirkulation, hvilket gør at det er svært at opvarme aflukkede rum. Det typiske scenarie er at man skruer op for varmen, hvilket også resulterer i en højere temperatur nær kilden til lufttilførsel, samt et højere energiforbrug. Der kommer også træk i boligen når luften transporteres imellem rummene.

Ovenstående typer af varmepumper henter altså varmen udefra, og derfor varierer deres effektivitet med udetemperaturen, hvorfor det er svært at anslå en præcis værdi for primærenergifaktoren og emissionsfaktoren på samme måde som ved benyttelse af geotermisk varme.

Fraluftvarmepumpen henter varme fra ventilationsluft som er på vej ud af boligen. Denne metode kræver at man har et mekanisk ventilationssystem i huset. Pumpen kan sluttes både til varmesystem og varmtvandsproduktion.

radiator-Purmo-Paros-varmepump-

Evarme og energibesparende huse

Direktevirkende elvarme er relativt priseffektivt at installere, men endnu mere profitabelt er, at de principielt er vedligeholdelsesfrie – enkelt og nemt. Det indebærer at opvarmningssystemet i det store hele forbliver problemfrit, og dette medfører lave omkostninger så du slipper for at tilkalde tekniker til løbende servicering. Jo mere energibesparende et hus er, desto mere taler for elvarme, fordi jo mere energi man løbende skal betale for, jo større en andel af totalomkostningerne udgøres af installation og vedligehold.

Et problem man ofte finder i huse som varmes op ved hjælp af ventilationsluften er at det er vanskeligt at styre temperaturen i forskellige dele af huset. Fordi man ofte har temperaturen indstillet så det er rart at være i stuen imens man lufter ud i soveværelset. Hvis indetemperaturen stiger, enten på grund af en dårlig termostat eller et varmeafgivende objekt som reagerer for langsomt på forandringer (eksempelvis et stengulv med gulvvarme), så plejer man at åbne et vindue. Man skal naturligvis lufte ud, men at lufte ud for at regulere temperaturen er rent tilsæt.

Hvis man har en punktvarmekilde, dvs. hvis man varmer et stort areal op fra et sted, så aftager temperaturen naturligvis med afstanden. For at det skal blive tilpas varmt længst væk, så skal man altså have det ”for varmt” lige ved varmekilden. En stor fordel ved at have mange mindre elradiatorer er altså at man får varmen der hvor man vil have den, hvilket giver en stor energibesparelse.

Luftvarmepumpe sammen med elradiatorer

Elradiatorer fungerer udmærket sammen med luftvarmepumper som ekstra varme hvis varmepumpen ikke er tilstrækkelig i koldt vejre eller som en sikkerhed hvis varmepumpen af den ene eller anden grund skulle strække. Ved anskaffelse af en luftvarmepumpe er det vigtigt at sørge for at husets varmesystem er rigtigt indrettet og at elradiatorernes termostater virker godt. På den måde bliver besparelsen højere eftersom varmen udnyttes. Elradiatorerne  skal først slå til når varmepumpen ikke kan holde indetemperaturen.Denne metode kræver at man har et mekanisk ventilationssystem i huset. Pumpen sluttes både til varmesystemet og til varmtvandsproduktionen.

Relaterede produkter

[vivafbcomment width="100%" num="6" scheme="light"]

Leave a reply