Renovering af lejlighed – skal man udskifte radiatorer?

Renovering af lejlighed – skal man udskifte radiatorer?

Ved renoveringen af en lejlighed er man nødt til at følge andelsboligforeningens vedtægter. En andelsboligforening er et andelsselskab, der tildeler andelslejligheder med bopælsret i foreningens hus. En andelsboligforening skal være registreret. Som beboer skal man for egen regning holde lejligheden i god stand med mindre andet er bestemt af vedtægterne. Dette gælder også for boligens grund, hvis man fx bor i et rækkehus.

Udskiftning af radiatorer ved renovering af lejlighed

Beboeren er ikke ansvarlig for reparationer af rør og ledninger til spildevand, varme, gas, elektricitet og vand, fordi rør og ledninger oftest er forbundet med mere end en lejlighed.  Det gælder også for ventilationskanaler. Hvis lejligheden har et varmesystem med vandbaserede radiatorer, er det boligforeningens ansvar – radiatorer må ikke udskiftes eller flyttes uden bestyrelsens samtykke. Hvis man udskifter en eller flere radiatorer i andelslejligheden og dette forårsager problemer, kan det være svært at få varmen op til det normale niveau i de andre lejligheder, der er koblet på den samme streng. Derfor er det meget vigtigt, at de nye radiatorer har samme effekt som de gamle. Selv udskiftningen af en radiator til en håndklædetørrer kan kræve godkendelse fra bestyrelsen. Derimod må du gerne male gamle radiatorer i lejligheden uden bestyrelsens godkendelse.

 

Med hensyn til elinstallationer, så er alt, der har med el at gøre, her iblandt el-kontakter og lampearmaturer, beboerens ansvar. Ved behov må man ændre el-ledningerne i lejligheden, men alle elinstallationer skal udføres af en autoriseret elektriker. Check med bestyrelsen, hvilke regler der gælder vedrørende ikke synlige el-ledninger, for der kan være forskellige regler i forskellige andelsboligforeninger.

Se hvordan du udskifter gamle el-radiatorer >>

Relaterede produkter

[vivafbcomment width="100%" num="6" scheme="light"]

Leave a reply